Loading...

Follow SandraEmilia | Fashion blogger, stylist, entrep.. on Feedspot

Continue with Google
Continue with Facebook
or

Valid

Hey guys! A couple of weeks ago I got a question from a Youtube follower if I can make a video on How to Style Black and Blue jeans. And of course I can! Here you have four outfits and some styling tips on how to best wear your favorite pair of jeans!

Remember you can always ask me your style and styling questions!

How to Style Black and Blue jeans - SandraEmilia - YouTube

 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

5 SPRING OUTFIT IDEAS 2019 – NA-KD, Nelly, Gina Tricot

Hi there! It’s sunday= time for a new video! This time I felt like doing a Spring outfit inpso video and let me just tell you! WOW how much I love these outfits! I feel like all 5 of them are just amazing and I will live in them this Spring!

Check out this video and please let me know what was your favorite look?

List where the clothes are from you can find in the info box under the video on my youtube channel!

5 SPRING OUTFIT IDEAS 2019 - NA-KD, Nelly,Gina Tricot | SandraEmilia - YouTube

 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

What was extra nice this month?

Extra good in March was that I got to hang out with Emilia and Johanna, booked a trip and that I got a lot done on the job front.

Vad var extra bra denna månad?

Extra bra i mars var att  jag fick umgås med Emilia och Johanna, bokade en resa och att jag fick mycket gjort på jobbfronten.

What made you sad?

I am not a believer and do not really know what I believe in or not believe in, I do not believe in ghosts but are not entirely against them either. But a thing that made me sad was this. Next weeks Monday it’s the anniversary since my dad died. Exactly two weeks before a podcast ended with this song that my dad told me was the first song he heard on the radio after I was born. Love me for who I am with Ainbusk. On Monday when it was exactly one week until the anniversary, I wnet on a fitness pilates class and the first song that came on was Can you see me with Krista Siegfrieds. A song Krista wrote after her father died and it was a song that influenced me a lot after my father’s death.
The strange thing was that I haven’t heard any of these songs for a long, long time! So that both songs were played exactly one and two weeks before the anniversary actually felt a little strange and I was of course sad when they came and I got reminded of what time of the year it is.

Vad gjorde dig ledsen?

Jag är inte troende och vet inte riktigt vad jag tror på eller inte tror på, tror inte på spöken men är heller inte helt mot den “världen”. Men en grej som gjorde mig ledsen var det här. Nästa vecka måndag är det årsdagen sen min pappa dog. Exakt två veckor innan så avslutades en podcast med en sång som min pappa berättade var den första sången han hörde på radion efter att jag blivit född. Älska mig för den jag är med Ainbusk. I måndags när det var exakt en vecka tills årsdagen så går jag på ett fitness pilatespass och första låten som kommer på är Can you see me med Krista Siegfrieds. En låt Krista skrev efter att hennes pappa dött och det var en låt som påverkade mig massor efter min pappas död. 
Det märkliga var att jag har inte hört nån av dessa låtar på länge, länge! Så att båda låtarna spelades på exakt en och två veckor innan årsdagen kändes faktiskt lite märkligt och jag blev såklart ledsen när de kom och blev påmind om vilken tid på året det är.

Something new regarding work?

Instagram that I work so hard for is moving forward, we have booked a new lecture date for Voga in Vaasa and our latest project (which can be the perfect mother day gift, hehe) is also moving forward as soon as we launch! Yes this was now advertising for my company Voga Styling!

So I was also on a new work trip with Tella! Just like the last time in Stockholm, I worked as a salesman and marketer in Swedish. But this time in Piteå, Luleå and Skellefteå.

Något nytt på jobbfronten?

Instagram som jag jobbar så hårt på går framåt, vi har bokat nytt föreläsningsdatum för Voga i Vasa (24 april 17.30, mer info här) och vårt senaste projekt (som kan bli den perfekta morsdagspresenten, hehe) går också framåt så snart lanserar vi! Ja det här var nu då reklam för mitt företag Voga Styling!

Så var jag också på en ny arbetsresa med Tella! Precis som senast i Stockholm jobbade jag som säljare och marknadsförare på svenska. Men denna gång i Piteå, Luleå och Skellefteå. 

Are you extra proud of something you did this month?

Yes actually, I was talking at this inspirational breakfast for about 20 persons and there I did get the feeling that yes, I actually managed to inspire!

Är du extra stolt över något denna månad?

Jo men faktiskt, var och pratade på en inspirationsfrukost för ett 20tal personer och alltså där kände jag nog faktiskt att jag fick till det, att jag faktiskt lyckades inspirera!

Have you been working out?

Yes but I have been so bad at writing down my workouts! Do not know why since there is something I have done for a long time! But I have already got better at it now in April so I should get back at it! But I guess I probably trained around 3-4 times a week, at the gym, on a pass and actually a lot at home. I bought a kettle bell here you see.

Har du tränat den här månaden?

Ja men alltså jag har varit så dålig på att skriva ner mina träningar! Vet inte varför då det är något jag gjort länge länge! Men har redan hunnit bli bättre på det nu i april så visst löser det sig! Men gissar jag nog tränat runt 3-4 gånger i veckan, på gym, på pass och faktiskt en hel del hemma. Köpte nämligen en kettle bell hit. 

OUTFITS

 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

– In collaboration with Dermosil –

Hello! As you may know, this year I will be ambassador for Dermosil! So every month I will show you my favorite products or do other fun projects with them. This month I will show you my favorites among Dermosil’s news. This time they had a lot of nice news but here are my top favorites!

Hej på er! Som ni kanske vet kommer jag att detta år vara ambassadör för Dermosil! Alltså varje månad kommer jag att visa upp favoritprodukter eller göra annat roligt tillsammans med dem. Den här månaden tänkte jag visa upp mina favoriter bland Dermosils nyheter. Nyheterna var många men här kommer de jag gillade bäst!

First off we have the body oil which definitely belongs to my top list of oils when it comes to how nice they are on your skin. It’s an oil, but without getting too greasy! In addition, it smells really good. Here you will find this eco-certified body oil.

Först ut har vi kroppsoljan som definitivt hör till min topplista i skönaste oljor att smörja in sig med. Ni vet den är så där härlig utan att bli för oljig! Dessutom doftar den riktigt gott. Här hittar du ecocertifierade kroppsoljan.

I love a good face peeling! Peeling my face 1-2 times a week is a must to remove all dirt and all old dead skin cells. I love how the skin feels after a peeling, how soft and clean it gets. This one is definitely a nice option on that front. Find the peeling here.

Jag älskar en bra ansiktspeeling! Att peela mitt ansikte 1-2 gånger i veckan är et måste för att få bort all smuts och döda hudceller. Älskar hur huden känns efter en peeling, hur mjuk och ren den blir. Den här är definitivt et skönt alternativ på den fronten. Hitta peelingen här.

For a long time, matte lips have been my favorite, but I have felt that it would be nice with a little bit of gloss now in Spring time. This one from Dermosil was a perfect alternative that I now apply on top of my matte lipsticks, mostly in the middle of the lip to get that lovely feeling and some nice volume. Find lip gloss with SPF 30 here.

Länge har matta läppar varit min favorit men har känt att det kunde vara trevligt med lite gloss så här nu till våren. Den här från Dermosil var ett perfekt alternativ som jag nu applicerar ovanpå mina matta läppstift, mest på mitten av läppen för att få till den där härliga känslan och ett snyggt plut. Hitta läppglanset med SPF 30 här.

Since I do not wash my hair more than 1-2 times a week, a good dry shampoo is a must! And this dry shampoo actually surprised me and was better than expected! Smells good and gives really good volume which also surprised! You will find the dry shampoo here.

Eftersom jag inte tvättar mitt hår mer än 1-2 gånger per veckan så är ett bra torrschampoo ett måste! Och det här torrschampoot överraskade mig faktiskt och var bättre än förväntat! Doftar gott och ger riktigt bra volym vilket också överraskade! Du hittar torrschampot här.

Really effective cleaning, it’s the micellar water! I sometimes use it as a face water if I think my face did not get clean enough during a regular wash. You will find the micellar water here.

Riktigt effektiv rengöring, det är micellär vattnet! Jag använder det ibland som ett ansiktsvatten då jag tycker att mitt ansikte inte blev tillräckligt rent vid en vanlig tvätt. Du hittar micellär vattnet här.

 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Separate tags by commas
To access this feature, please upgrade your account.
Start your free month
Free Preview