Loading...

Follow Badminton Association of Maldives on Feedspot

Continue with Google
Continue with Facebook
or

Valid

Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Participation Forms:
Deadline Date to Submit forms:
 • North Zone & North Central Zone on or Before 2nd June 2019 1400hrs

Downloads (North & North Central Zone):

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

 ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަން ކަޕް 2019

 

މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 13 މެއި 2019

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 2019 ވަނަ އަހަރަށް މެމްބަރޝިޕް ފާސް/ކާޑު އާކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ.

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތާރީޙް: 08 މެއި 2019 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށައަޅުއްވާއިރު މެމްބަރޝިޕް ފާސް/ކާޑު ގެ ކޮޕީ އެޓޭޗްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމް އެކުވެނި ގާޑްޕޯސްޓް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ، އަދި ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.badmintonmaldives.org.mv

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު     ބައިވެރިވާ ފޯމް

ްއިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 3314057 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެނ

  

. 2019 ،މެއި 2

 

 

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

3rd Veterans Badminton Tournament 2019.

Scheduled from 8th-12th April 2019.
Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Deadline Date to Submit forms: 28th March 2019, 1400hrs

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Aharee Ammu Jalsa 2019 (AGM 2019)

Scheduled for 25th March 2019.

Iulaan: http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/98388

IULAAN Badminton Association

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Aharee Ammu Jalsa 2019 (AGM 2019)

Scheduled for 25th March 2019.

Iulaan: http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/98388

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

16th Interschool Badminton Tournament 2019, Scheduled from 7th March – 16th March 2019.
Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Deadline to Nominate Focal Points: 14th February 2019 , 1400hrs

Deadline Date to Submit forms: 21st February 2019 , 1400hrs

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 
45th National Badminton Tournament 2018 [ 2nd Div ] 11th Atoll League Badminton Tournament 2018

23rd November 2018 – 3rd December 2018.

Entry forms, tournament rules and regulations will be available in downloads section of our website.

Latest Date for Entry: 08th November 2018 – 15:00hrs.
For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Jumhooree 50 BAM Championship 2018

17th October-20th October 2018.

Entry forms, tournament rules and regulations will be available in downloads section of our website from 16th September 2018.

Latest Date for Entry: 02 October 2018 – 15:00hrs.
For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays.

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 
BWF Coach Education Level – 1 ( Badminton Coaching Course ) @Hdh.Kulhudhuffushi

Scheduled from  2nd – 8th October 2018.

For Application – Do Mail us in writing.

to: admin@badmintonmaldives.org.mv

IULAAN – BWF Coach Education Level 1

Last Date to Submit APPLICATION by MAIL or Before 20th September 2018, 3pm.

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

45th National Badminton Tournament 2018 (Div-1)

12th OCtober-16th October 2018.

Entry forms, tournament rules and regulations will be available in downloads section of our website from 16th September 2018.

Latest Date for Entry: 25 September 2018 – 15:00hrs.
For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays.

Read Full Article

Read for later

Articles marked as Favorite are saved for later viewing.
close
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Separate tags by commas
To access this feature, please upgrade your account.
Start your free month
Free Preview