Loading...

Follow Shivam Nadi | Nadi Astrology Blog on Feedspot

Continue with Google
Continue with Facebook
or

Valid

  ನಿಧಿಕುಂಭ-ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕ್ರಮ ತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಷಟ್ ಚಕ್ರಗಳಿವೆ. ಅವು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ತಳಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಂತಿರುತ್ತವೆ  • ಮೂಲಾಧಾರ, • ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, • ಮಣಿಪೂರ, • ಅನಾಹತ, • ವಿಶುದ್ಧ, • ಆಜ್ಞಾ • ಸಹಸ್ರಾರ. ಇವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಷಡಾಧಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಗಮ ತಂತ್ರವು ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರತಿಮಾ ಪೂಜೆಗೆ ಭಾವಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದೇವವಿಗ್ರಹವೇ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.  ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಮ ಪೀಠವು ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರದ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. • ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪುರುಷ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. • ವಿಗ್ರಹದ ಪೀಠದ ಅಡಿಭಾಗವನ್ನು ನಪುಂಸಕ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.…

The post ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ – ಷಡಾಧಾರ ನಿಧಿಕುಂಭ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕ್ರಮ appeared first on nadi astrology, astrology training, astrology training classes in bangalore, nadi astrology bangalore.

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

ಇದು ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಕ. 1. ರವಿ +ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ನಿರಾಸೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2. ಜೀವಕಾರಕ ಶುಕ್ರನು ಸ್ತ್ರೀ ರಾಶಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 3.ದ್ವೀ-ಸ್ವಭಾವದವರಾದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಹೆಚ್ಚು ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ ಉಳ್ಳವರು. ಇವರು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ರುಣಾತ್ಮಕರೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ಯಾ (18 ವಯಸ್ಸು) ಮತ್ತು ಮೀನ (ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು) ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 4. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದರೆ ಆ ಗ್ರಹದ ಮೂಲ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಚಂದ್ರ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರನಿಗೆ…

The post ಜಾತಕಿಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ನಿರಾಸೆ appeared first on nadi astrology, astrology training, astrology training classes in bangalore, nadi astrology bangalore.

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

1.ಇದು ಪುರುಷ ಜಾತಕ ಜೀವಕಾರಕ ಗುರುವಾಗುತ್ತಾನೆ. 2.ಗುರು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 3.ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 1, 5,9ನೇ ಮನೆಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಜ ನೀಚನಾಗುವುದರ ಪ್ರಭಾವ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಲ ತತ್ವ ರಾಶಿ(5)ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ನೀಚತ್ವದ ಫಲ, ಹಾಗೂ ಮೀನದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ನೀಚತ್ವದ ಫಲಗಳು ಜಾತಕನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. 4.ಕುಜನ ನೀಚತ್ವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ, ದೇಹ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ, ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಬಹುದು 5.ಜೀವಕಾರಕ ಗುರು ಸ್ಥಿತ ರಾಶಿಯಿಂದ 5ನೇ ಮನೆಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಲ ತತ್ವ ರಾಶಿ ಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ…

The post ಜಲ ತತ್ತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಕಾರಣ ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ, ಗುಪ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ. appeared first on nadi astrology, astrology training, astrology training classes in bangalore, nadi astrology bangalore.

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

ಇದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಕ . ಜೀವಕಾರಕ ಶುಕ್ರನು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ತ್ವವಾದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಗುಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. 1. ಜಾತಕಿಯು ಏನೇ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಏನು ಲಾಭಯೆಂದು ನೋಡಿಕೂಳ್ಳುವರು. ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 2. ಜಾತಕಿಯು ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಕೆ ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನವಳಾಗಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ. 3. ಜಾತಕಿಯು ಸಾತ್ವೀಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ [ತೋರಿಕೆಗೆ] , ಇವರು ನಷ್ಟ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. 4. ಜೀವಕಾರಕ ದಿವಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕೀಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯು ಶಿಸ್ತುಭದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 5. ಜೀವಕಾರಕ ಧಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕಿಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 6. ಜೀವಕಾರಕ…

The post ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಜೀವನ appeared first on nadi astrology, astrology training, astrology training classes in bangalore, nadi astrology bangalore.

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

ಇದು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಜಾತಕ * ಜೀವಕಾರಕ ನಾದ ಗುರುವು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣದ ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ , ಇವರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. * ಚಂದ್ರನು ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿ ನೀಚನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. * ಗುರು ತಾಮಸಿಕ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು ತುಂಬ ನಿಧಾನ * ಜಾತಕರಿಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. * ಜಾತಕನು ಮುಂಗೋಪಿ ಯಾಗಿರುವನು. * ಜಾತಕನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. * ಜಾತಕರಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. * ಗುರು + ರಾಹು ಸಂಬಂದ ಬರುವುದರಿಂದ , ಇವರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುಊದಿಲ್ಲ. * ಜೀವಕಾರಕನು ಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾತಕನು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ…

The post ಜಾತಕರಿಗೆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಿರುವುದಿಲ್ಲ appeared first on nadi astrology, astrology training, astrology training classes in bangalore, nadi astrology bangalore.

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

This is a female horoscope the natives jeevakaraka shukra is posited in vruschika rashi, jalatatwa and tamoguna. this native takes money from her neighbours secretly and friends as loan when she needs it in times of her needs and doesn’t returns it back to them and again she goes to the same person and asks for the loan after sometime and if they asks it to return she will tell that I will give it…

The post This Native Takes Money from Her Neighbours Secretly appeared first on nadi astrology, astrology training, astrology training classes in bangalore, nadi astrology bangalore.

Read Full Article
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

This is a female horoscope. The native’s jeevakaraka shukra is situated in Mesha Rashi, which is a the house of tamoguna and agnitattva. Mars is the lord of this house. Sun is in exalted and Saturn is debilitated in this house. The native does not think twice to take a loan. Also, the native does not hesitate in asking for anything what she needs. She takes huge loans without ever once thinking about the consequences…

The post she will take a loan and before repaying the loan appeared first on nadi astrology, astrology training, astrology training classes in bangalore, nadi astrology bangalore.

Read Full Article

Read for later

Articles marked as Favorite are saved for later viewing.
close
 • Show original
 • .
 • Share
 • .
 • Favorite
 • .
 • Email
 • .
 • Add Tags 

Separate tags by commas
To access this feature, please upgrade your account.
Start your free month
Free Preview