- Klokt av Biden
Fremskrittspartiet
by
3d ago
I anledning at USAs president Biden har trukket seg fra valgkampen mener partileder Sylvi Listhaug at det er opp til amerikanerne å avgjøre veien videre. - Etter debattene den siste tiden var det en klok avgjørelse av Biden å trekke seg. Nå er det opp til de amerikanske partiene og folket å ta stilling til valgene som skal gjøres, sier Sylvi Listhaug ..read more
Visit website
Dataproblemene avslører hvor viktig det er å beholde kontanter
Fremskrittspartiet
by
5d ago
Stortingsrepresentant Bård Hoksrud mener dataproblememe som rammet bedrifter og tjenester over hele verden viser viktigheten av å beholde kontanter som betalingsmiddel. – Det er ikke utenkelig med fremtidige hendelser som kan sette våre digitale betalingssystemer ut av spill i lengre perioder. Uten kontanter i omløp, er både personer og bedrifter utsatt for ekstra stor risiko. Det er en unødvendig risiko å ta, sier Hoksrud. både butikker, apoteker, flyselskaper og mediebedrifter ble rammet av problemene. Hoksrud mener det bør være en tankevekker for Høyre. – Denne hendelsen bør være en oppvekk ..read more
Visit website
– Ansvaret ligger hos regjeringen
Fremskrittspartiet
by
6d ago
Stortingsrepresentant Himanshu Gulati varsler omkamp for å «beskytte norske akademiske institusjoner mot utenlands etterretning». Dette etter at to norske professorer ved UiT reiste til Russland. – Vi mener ansvaret i denne saken ligger hos regjeringen, som valgte å utpeke Russland og Kina som panoramaland for forskningssamarbeid, sier Gulati til NRK ..read more
Visit website
– Norge er spilt helt ut på sidelinjen
Fremskrittspartiet
by
6d ago
Stortingsrepresentant Erlend Wiborg mener utenriksminister Espen Barth Eide har ført en radikal og aktivistisk utenrikspolitikk med en tydelig slagside mot Israel. Han mener det ikke bør overraske noen at Israels utenriksminister ikke vil møte Ap-statsråden. – Anerkjennelsen av Palestina har bidratt sterkt til å spille Norge helt ut på sidelinjen. Ved ikke å anerkjenne traumet til jødene etter terrorangrepet 7. oktober, stadige fordømmelser og ensidig stemmegivning i FN, har Regjeringen tatt palestinernes side, sier Wiborg ..read more
Visit website
– Noe er grunnleggende feil
Fremskrittspartiet
by
6d ago
Stortingsrepresentant Bård Hoksrud reagerer på tall kommer frem i Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Hele 16 prosent av befolkningen sier de helt eller delvis opplever seg selv som fattige. 43 prosent sier de har fått forverret økonomi det siste halve året og en av seks svarer at de helt eller delvis opplever seg selv som fattige. – Når en stadig større andel av befolkningen blir avhengige av staten for å overleve, er det noe grunnleggende feil med samfunnsutviklingen, sier Hoksrud. Fremskrittspartiet har flere ganger foreslått å halvere momsen på matvarer, redusere avgiftene på drivstoff og ..read more
Visit website
Veldig dårlig gjort
Fremskrittspartiet
by
6d ago
Regjeringen har bestemt at reglene for kontantstøtten endres 1. august. Da blir det ikke lenger utbetalt kontantstøtte for barn på mellom 20 og 23 måneder ..read more
Visit website
Radikal og aktivistisk utenrikspolitikk
Fremskrittspartiet
by
6d ago
Ikke overraskende at Espen Barth Eide er uønsket i Israel, mener Erlend Wiborg (FrP ..read more
Visit website
Organisasjonsutvalget i FrP har vedtatt å ekskludere Christian Tybring-Gjedde
Fremskrittspartiet
by
1w ago
Oslo FrP har bedt partiet vurdere om Christian Tybring-Gjedde sine angrep på partiet og partikollegaer i TV2 (lenke) er forenlige med å være medlem av partiet. Organisasjonsutvalget har konkludert med at uttalelser i forbindelse med nominasjonsprosessen i Oslo FrP om at: «Innstillingen fra nominasjonskomiteen er et bestillingsverk og partipolitisk korrupsjon.» ikke er forenlig med å være medlem av partiet. Organisasjonsutvalget har derfor valgt å ekskludere han fra FrP.- Dette er ikke første gangen vi behandler uttalelser fra Tybring-Gjedde. Det er Oslo FrP som har bedt om vurderingen. Han har ..read more
Visit website
Inviterer til spionasje
Fremskrittspartiet
by
2w ago
Tross en rekke avsløringer om spionasje mot Norge den siste tiden, fortsetter Regjeringen forskningssamarbeid med land som Russland og Kina ..read more
Visit website
Konsulentfesten i helsesektoren ute av kontroll
Fremskrittspartiet
by
2w ago
Uforsvarlig når pengene går til konsulenter i stedet for pasientbehandling ..read more
Visit website

Follow Fremskrittspartiet on FeedSpot

Continue with Google
Continue with Apple
OR