خواندن در حمام-P16
Rom Pardi Show: Persian Podcast
by Rom Pardi
1y ago
ـ کلیپ آغاز ـ خواندن در حمام ـ آهنگهای شاد و غمگین ـ داستانِ تقی ایتالیایی ـ ملت ایران ..read more
Visit website
دوران طلای-P13
Rom Pardi Show: Persian Podcast
by Rom Pardi
1y ago
ـ کلیپ آغاز ـ شاه ـ الگوسازی ـ ساز همبستگی ..read more
Visit website
حکومت موشها-P11
Rom Pardi Show: Persian Podcast
by Rom Pardi
1y ago
ـ کلیپ آغاز ـ مایه گذاشتن از جیب من و تو ـ خر تو خر ـ گدایان تهران ـ همبستگی ..read more
Visit website
Rom Pardi Show (31)رام پردی شو -P31
Rom Pardi Show: Persian Podcast
by Rom Pardi
1y ago
ـ نمایش آغاز: سورپرایز ـ آخر حکومت ـ دروغ حکومتی ـ راه مبارزه و اتحاد ..read more
Visit website
لخت و پتی -P30
Rom Pardi Show: Persian Podcast
by Rom Pardi
1y ago
ـ نمایش آغاز: نخواستش با شرکت تاتی ـ نمایش حکومت برای انتخابات ـ آخوند هرگز درک نمی کند ـ جزیره لخت و پتی ـ درسهایی که یاد گرفتیم ..read more
Visit website
هشدارنامه، ویژه سلطنت طلبان و جمهوری خواها-P9
Rom Pardi Show: Persian Podcast
by Rom Pardi
1y ago
برنامه زیزی و تشکیل حزبی منسجم ..read more
Visit website
نوروز با رام پردی
Rom Pardi Show: Persian Podcast
by Rom Pardi
1y ago
کلیپ آغاز با شرکت کاکو و تاتی- ـ یک نوروز خوب ـ آینده ما ـ خواستهای سال نو ..read more
Visit website
زرتشت در پارتی خداوند -P26
Rom Pardi Show: Persian Podcast
by Rom Pardi
1y ago
ـ نمایش رقابت دو دختر ـ داستان زرتشت در میهمانی خداوند ـ رد حجاب از طرف زنان ـ همبستگی ما آزادی ماست ..read more
Visit website
ویژه جوانان و بانوان-P5
Rom Pardi Show: Persian Podcast
by Rom Pardi
1y ago
ـ کلیپ آغاز ـ بانوان مبارز ـ مدیریت خنده آور ـ زندگی جوانان ـ همیاری ..read more
Visit website
انواع آخوند-P2
Rom Pardi Show: Persian Podcast
by Rom Pardi
1y ago
رده بندی انواع آخوند ..read more
Visit website

Follow Rom Pardi Show: Persian Podcast on Feedspot

Continue with Google
Continue with Apple
OR