Good communication starts with listening
FrankNu Science Communication
by Frank Nuijens
1M ago
It is March 2020 and the world seems to come to an abrupt halt. An invisible and elusive danger races across the world and captures the Netherlands too. We have become part of the pandemic and Dutch people are being introduced to the grim coronavirus. The flow of information is already underway and virologists and epidemiologists are being called by the newsrooms to explain this apparent downfall of society. And they deliver – the scientists are doing what they are trained to do: explaining exactly what a virus is, how infection works, what we know and, above all, how little we actually still ..read more
Visit website
Goed communiceren begint met luisteren
FrankNu Science Communication
by Frank Nuijens
1M ago
Het is maart 2020 en de wereld lijkt abrupt tot stilstand te komen. Een onzichtbaar en ongrijpbaar gevaar raast de wereld over en neemt ook Nederland gevangen. We zijn onderdeel geworden van de pandemie en Nederlanders maken kennis met het grimmige coronavirus. De informatiestroom is reeds op gang gekomen en virologen en epidemiologen worden platgebeld door het journaille om deze ogenschijnlijke ondergang van de maatschappij te duiden. En ze leveren – de wetenschappers doen waar ze voor opgeleid zijn: ze leggen precies uit wat een virus is, hoe een infectie werkt, wat we feitelijk weten en voo ..read more
Visit website
“If you can talk, you can communicate”
FrankNu Science Communication
by Frank Nuijens
4M ago
What a great wish list it has become, SciComNL’s survey of its members on what people think about the functions of the National Science Communication Centre. All important points. As far as I am concerned, number 2, stimulate open knowledge development and knowledge sharing within science communication, is the core and should actually be in first place (with the current number 1 falling under 2, because that knowledge should be shared with the full breadth of the field). Above all, providing training should be an important function of the national centre. Because where much can be gained is in ..read more
Visit website
“Als je kunt praten, kun je ook communiceren”
FrankNu Science Communication
by Frank Nuijens
4M ago
Wat een mooie wensenlijst is het geworden, de inventarisatie van SciComNL onder haar leden wat men denkt over de invulling van het Nationaal Centrum voor Wetenschapscommunicatie. Allemaal belangrijke punten. Wat mij betreft is nummer 2, stimuleer open kennisontwikkeling én kennnisdeling binnen de wetenschapscommunicatie, de kern en zou die eigelijk op de eerste plaats moeten staan (waarbij de huidige nummer 1 onder 2 te scharen valt, want die kennis moet met de volle breedte van het vakgebied worden gedeeld).  Vooral het bieden van opleidingen zou een belangrijke functie van het nati ..read more
Visit website
Science Communication – an introduction
FrankNu Science Communication
by Frank Nuijens
1y ago
Het is eindelijk zover, het nieuwe academische leerboek in de World Scientific Serie over wetenschapscommunicatie is uit: Science Communication, an introduction. Het boek is geschreven voor zowel studenten als professionals, en behandelt zowel het onderzoek als de praktijk van wetenschapscommunicatie. Een van de redenen waarom ik zo enthousiast ben over de release ervan is dat een van de hoofdstukken in dit boek is geschreven door Mark Bos en mij. Hoofdstuk 6 gaat over wetenschapsjournalistiek. Het behandelt de verschillende vormen van wetenschapsjournalistiek, de rollen die wetenschapsjournal ..read more
Visit website
Experts in actie: van megafoon tot megachat
FrankNu Science Communication
by Frank Nuijens
1y ago
De verwachtingen van wetenschappers die zich met de samenleving bezighouden, zijn de laatste jaren toegenomen. Waar wetenschappers in het verleden werden geprezen omdat zij eenvoudigweg moeilijk onderzoek in lekentaal uitlegden, verwachten wij tegenwoordig dat zij ook beleidsvoorlichting geven, wetenschap interpreteren en met het publiek interacteren. Maar heeft de rol die wetenschappers in de samenleving innemen gelijke tred gehouden met deze veranderende verwachtingen? Diewertje Houtman, Boy Vijlbrief en Sam Riedijk publiceerden onlangs een interessant artikel waarin ze deze vraag onderzoeke ..read more
Visit website
Experts in action: from megaphone to megachat
FrankNu Science Communication
by Frank Nuijens
1y ago
The expectations of scientists who engage with society have increased over the past years. Where scientists in the past were applauded for simply explaining difficult research in laymen’s terms, nowadays we expect them to also inform policy, interpret science and interact with the public. But has the role that scientists take in society mirrored these changing expectations? Diewertje Houtman, Boy Vijlbrief and Sam Riedijk recently published an interesting article investigating this question, with a clear answer: no. Knowledge deficit The deficit, or science literacy, model – where experts addr ..read more
Visit website
Politics and media: focus on content
FrankNu Science Communication
by Frank Nuijens
1y ago
“It is to be hoped that the freshly appointed ministers and state secretaries are less concerned with image than with the content of their work. This also applies to the members of Parliament. Worrying about how something will come across and how the public will be taken in dominates the political work far too much”, writes Carla Joosten in EW Magazine. Hear, hear. It has annoyed me for years that members of the government and parliament allow themselves to be governed so much by supposed images. But I miss the self-reflection of Ms Joosten and her colleagues in this opinion piece. I hope that ..read more
Visit website
Op de hoogte blijven als wetenschapscommunicator
FrankNu Science Communication
by Frank Nuijens
1y ago
Wereldwijde conferenties De moeder van de wetenschapscommunicatieconferenties is de PCST. Deze vindt om de twee jaar plaats. De volgende is in Rotterdam, Nederland, in 2023. De PCST heeft ook een actieve e-maildiscussielijst die de moeite waard is om zich op te abonneren. De Wereldconferentie van wetenschapsjournalisten wordt eveneens om de twee jaar georganiseerd en staat open voor zowel journalisten als voorlichters. De volgende is in Colombia in 2022. De British Science Association organiseert regelmatig een Science Communication Conference in het VK, hou hun evenementenpagina in de gaten ..read more
Visit website
Politiek én media: focus je op de inhoud
FrankNu Science Communication
by Frank Nuijens
1y ago
“Het is te hopen dat de vers aangetreden ministers en staatssecretarissen zich minder druk maken om de beeldvorming dan om de inhoud van hun werk. Dat geldt ook voor de leden van de Tweede Kamer. De zorg hoe iets overkomt en hoe het publiek moet worden ingepakt, overheerst het politieke werk veel te veel”, schrijft Carla Joosten in EW Magazine.  Hear, hear. Het ergert me al jaren dat bewindslieden en kamerleden zich zo laten regeren door vermeende beeldvorming. Maar ik mis de zelfreflectie van mevrouw Joosten en haar vakgenoten in dit opiniestuk. Ik hoop dat niet alleen politici, maa ..read more
Visit website

Follow FrankNu Science Communication on Feedspot

Continue with Google
OR