Nobel Peace Talks: 3 timer med Bernt Hagtvet om Hitlers vei til makten
Nobel Peace Center
by Nobels Fredssenter
1M ago
Nobels Fredssenter og Civita inviterte til samtale for å høre mer om hvordan Hitler kom til makten, hvordan det tyske demokratiet falt og ble til et diktatur. I januar 1933 overtok Adolf Hitler som rikskansler i Tyskland, og startet umiddelbart sin demontering av det tyske demokratiet gjennom å omgjøre landet til en ettpartistat. Hvordan maktet nazistene, via det parlamentariske demokratiet, å overta makten i Tyskland? Hvilke metoder brukte Hitler for å konsentrere makten rundt egen person og parti? Hvilke muligheter hadde opposisjonen til å hindre det tyske demokratiets sammenbrudd? I år er d ..read more
Visit website
Nobel Peace Talks - Hva er greia med Belarus?
Nobel Peace Center
by Nobels Fredssenter
2M ago
«Europas siste diktatur» blir det kalt, landet vi tidligere kjente som Hviterussland: Belarus er landet der det hemmelige politiet fortsatt heter KGB og presidenten Lukasjenka, selv om alt tyder på at han ikke fikk flertall i valget i 2020. Her kontrollerer staten mediene og opposisjonen blir undertrykt med hard hånd. En av landets mer enn 1400 politiske fanger er menneskerettighetsaktivisten Ales Bjaljatski, som mottok Nobels Fredspris for 2022. Hvorfor vet vi så lite om dette europeiske annerledes landet? Finnes det fortsatt en opposisjon i Belarus, og er det noen muligheter for at landet ka ..read more
Visit website
DE SOM LYTTER, FLYTTER VERDEN - Arven etter Shabana
Nobel Peace Center
by Nobels Fredssenter
4M ago
Hva er den viktigste arven etter Shabana Rehman, og hvordan bør vi ta vare på den? Vi samlet tre personer som kjente Shabana på hver sin måte til en nær og viktig dialog om å få være seg selv, stort personlig mot og å kjempe for det man tror på. Møt Shakeel Rehman (Shabanas bror, aktivist for toleranse og antirasisme), Tina Shagufta Munir Kornmo (startet LIM i 2010, politiker og lege) og Hina Lie Qazi-Aarud (rådgiver i NAV med engasjement for vold i nære relasjoner og negativ sosial kontroll). Programleder: Chro Borhan, dialogrådgiver ved Nobels Fredssenter. Denne podcasten er en del av Nobels ..read more
Visit website
Nobel Peace Talks - Oh, Sister!
Nobel Peace Center
by Nobels Fredssenter
4M ago
A conversation with Nobel Peace Prize laureate Jody Williams about solidarity, activism and women leading peace in Ukraine. This podcast is a recording from a visit Jody Williams made to Oslo on 24 January, for the screening of the short documentary Oh, Sister! The film is about a trip Williams made to Ukraine, together with two other female Nobel Peace Prize laureates, in June 2022. There, they met with six women who are fighting for peace and justice in Ukraine. The conversation is led by the Ukrainian journalist Oleksandra Hrybenko. You can watch the film Oh, Sister! here https://www.nobelw ..read more
Visit website
Nobel Peace Talks: 3 timer med Bernt Hagtvet om sivilsamfunnets betydning for demokratiet
Nobel Peace Center
by Nobels Fredssenter
6M ago
Årets fredsprisvinnere representerer sivilsamfunnet i tidligere Sovjetunionen, og har kjempet for retten til maktkritikk og rettigheter under særdeles vanskelig forhold. Når begynte mennesker å organisere seg i samfunn? Hvilke historiske eksempler har vi på vellykkede sivilsamfunnsopprør? Hvordan kan demokratier støtte sivilsamfunnet i autoritære samfunn? I forbindelse med årets fredspris inviterer rådgiver i Civita, Eirik Løkke, på nytt til en 3 timers samtale med Bernt Hagtvet om sivilsamfunnets betydning for fred og demokrati. Podcasten er i samarbeid med Civita og er en del av «Nobel Peace ..read more
Visit website
DE SOM LYTTER, FLYTTER VERDEN — Tro-og livssynsdialog
Nobel Peace Center
by Nobels Fredssenter
6M ago
Tro-og livssynsdialog er temaet i denne episoden av «De som lytter, flytter verden». I studio har vi med oss fire personer som representerer ulike tro-og livssyn. Vi skal få lære litt om hvilken rolle dialog har i de ulike tro-og livssynene, og dialog mellom disse. Vi har latt oss inspirere av fredsprismottakere som har brukt dialog i sitt arbeid for fred. Flere av fredsprismottakerne har også vært viktige nøkkelaktører i ulike religioner, som f.eks erkebiskop Desmond Tutu fra Sør-Afrika og den 14.Dalai Lama fra Tibet. De begge bruker religion som utgangspunkt for sitt ståsted om at fred kun k ..read more
Visit website
DE SOM LYTTER, FLYTTER VERDEN - Samtale om tvisyn, ambivalens og dialog
Nobel Peace Center
by Nobels Fredssenter
7M ago
Utgangspunkt for samtalen er Syses nye bok «På den ene siden. Om å mene noe når saken har flere sider». I denne utforsker han ambivalensen, nyansene og tvisynet som en nødvendig inngang til noen av vår tids mest krevende spørsmål. Han spør: Kan ambivalensen gå hånd i hånd med en grunnleggende bevissthet om verdier, slik at vi ikke ender opp med likegyldighet og prinsippløshet? Og hvordan kan vi styrke dialogen som verktøy i møte med de mest krevende problemstillingene vi står overfor? --- Henrik Syse er filosof, forfatter og en populær foredragsholder og kåsør. Han er forsker ved Institutt for ..read more
Visit website
Anine og Kjersti bryter lydmuren (igjen)
Nobel Peace Center
by Nobels Fredssenter
7M ago
Anine Kierulf og Kjersti Løken Stavrum møtes til både duell og duett om ytringsfrihet. De har ledet hver sine store utredninger om ytringsfrihet. Før sommeren møttes de til en forfriskende samtale i Pressens hus. Etter at Ytringsfrihetskommisjonens utredning ble overlevert til kulturministeren på Arendalsuka er det på tide med en ny duell på scenen. Det loves god stemning og stor ytringsfrihet! Samtalen ble tatt opp på Freedom of Expression Festival, arrangert av Nobels Fredssenter 2. og 3. september 2022. https://www.nobelpeacecenter.org/program-freedom-of-expression-festival ..read more
Visit website
De som lytter, flytter verden – IRAN
Nobel Peace Center
by Nobels Fredssenter
8M ago
Lær mer om hva som skjer i Iran i «De som lytter, flytter verden» - en ny podcastepisode i vårt dialogprosjekt. Vår dialogekspert Chro Borhan samlet nylig fire ulike stemmer for å belyse hva som skjer i landet fra ulike perspektiv. Samtalen gikk på temaer som kvinnekamp, feministisk revolusjon, hva utløste det store engasjementet, det unike med et samlet opprør og hva gjestene i studio tenker om Irans fremtid. Møt Mehda Zolfaqari (norsk-iransk forteller- og scenekunstner, og tolk), Hasti Hamidi (aktivist som brenner for likestilling og har i mange år jobbet med rettighetskamp for skeive), Anda ..read more
Visit website
Berit Reiss-Andersen On The 2022 Nobel Peace Prize
Nobel Peace Center
by Nobels Fredssenter
8M ago
Berit Reiss-Andersen holds a lecture on the Nobel Peace Prize to Ales Bialiatski, Memorial and Center for Civil Liberties. Recorded at the Nobel Peace Center Saturday 8 October 2022 ..read more
Visit website

Follow Nobel Peace Center on FeedSpot

Continue with Google
Continue with Apple
OR