Corporate Strategies for Empowering Migrant Workers - Mihyung Park, Chief of Mission, IOM - S4#36
Vietnam Innovators
by Vietcetera
3w ago
[English description below] Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1987. Trong nhiều năm qua, IOM không ngừng cung cấp những biện pháp toàn diện cho người di cư, người lánh nạn trong nước, người di cư hồi hương,…thông qua hỗ trợ nhân đạo trực tiếp và các hoạt động hỗ trợ khác. Tại tập podcast của Vietnam Innovators tuần này, chúng ta sẽ cùng host Hảo Trần gặp gỡ và trò chuyện với bà Mihyung Park - Chief of Mission tại IOM để cùng tìm hiểu sứ mệnh của IOM trong việc mang đến những giải pháp thúc đẩy di cư an toàn và bảo vệ cho người lao động di cư trong chuỗi cung ..read more
Visit website
Revolutionizing Vietnam's Financial Landscape - Darren Buckley, Chief Retail Banking Group Officer, Techcombank - S4#24
Vietnam Innovators
by
3w ago
[English description below] Tuần này, host Hảo Trần sẽ đưa khán giả đến với cuộc trò chuyện để cùng khách mời Darren Buckley - Chief Retail Banking Group Officer khám phá tầm nhìn của ngân hàng Techcombank và tìm hiểu cách họ đang cách mạng hóa cách thức ngân hàng hoạt động tại Việt Nam. Trong tập podcast này, ông Darren chia sẻ về vai trò quan trọng của công nghệ, tập trung vào khách hàng và khả năng thích ứng của Techcombank. Ông cũng mang đến những thông tin thú vị và hữu ích về cách Techcombank tận dụng những yếu tố này để phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp trên khắp Vi ..read more
Visit website
S3#33 John Ditty, Head of ESG, KPMG Vietnam: ESG - an essential element for sustainable development
Vietnam Innovators
by Vietcetera
3w ago
Today, sustainable growth and ESG performance are increasingly taking a higher priority in business plans. ESG (Environment, Social, Corporate Governance) can be understood as investing in businesses that are socially and environmentally responsible instead of just focusing on making profits. But participating in ESG is not simply implementing environmental protection policies or community activities. What should businesses pay attention to when investing in ESG? In this Vietnam Innovators podcast episode, host Hao Tran will join guest John Ditty - Head of ESG at KPMG Vietnam to learn more. W ..read more
Visit website
Corporate Strategies for Empowering Migrant Workers - Mihyung Park, Chief of Mission, IOM - S4#36
Vietnam Innovators
by Vietcetera
1M ago
[English description below] Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1987. Trong nhiều năm qua, IOM không ngừng cung cấp những biện pháp toàn diện cho người di cư, người lánh nạn trong nước, người di cư hồi hương,…thông qua hỗ trợ nhân đạo trực tiếp và các hoạt động hỗ trợ khác. Tại tập podcast của Vietnam Innovators tuần này, chúng ta sẽ cùng host Hảo Trần gặp gỡ và trò chuyện với bà Mihyung Park - Chief of Mission tại IOM để cùng tìm hiểu sứ mệnh của IOM trong việc mang đến những giải pháp thúc đẩy di cư an toàn và bảo vệ cho người lao động di cư trong chuỗi cung ..read more
Visit website
Revolutionizing Vietnam's Financial Landscape - Darren Buckley, Chief Retail Banking Group Officer, Techcombank - S4#24
Vietnam Innovators
by
1M ago
[English description below] Tuần này, host Hảo Trần sẽ đưa khán giả đến với cuộc trò chuyện để cùng khách mời Darren Buckley - Chief Retail Banking Group Officer khám phá tầm nhìn của ngân hàng Techcombank và tìm hiểu cách họ đang cách mạng hóa cách thức ngân hàng hoạt động tại Việt Nam. Trong tập podcast này, ông Darren chia sẻ về vai trò quan trọng của công nghệ, tập trung vào khách hàng và khả năng thích ứng của Techcombank. Ông cũng mang đến những thông tin thú vị và hữu ích về cách Techcombank tận dụng những yếu tố này để phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp trên khắp Vi ..read more
Visit website
S3#33 John Ditty, Head of ESG, KPMG Vietnam: ESG - an essential element for sustainable development
Vietnam Innovators
by Vietcetera
1M ago
Today, sustainable growth and ESG performance are increasingly taking a higher priority in business plans. ESG (Environment, Social, Corporate Governance) can be understood as investing in businesses that are socially and environmentally responsible instead of just focusing on making profits. But participating in ESG is not simply implementing environmental protection policies or community activities. What should businesses pay attention to when investing in ESG? In this Vietnam Innovators podcast episode, host Hao Tran will join guest John Ditty - Head of ESG at KPMG Vietnam to learn more. W ..read more
Visit website
Chiến lược của doanh nghiệp để trao quyền cho lao động di cư - Mihyung Park, Chief of Mission, IOM - S4#36
Vietnam Innovators
by Vietcetera
2M ago
[English description below] Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1987. Trong nhiều năm qua, IOM không ngừng cung cấp những biện pháp toàn diện cho người di cư, người lánh nạn trong nước, người di cư hồi hương,…thông qua hỗ trợ nhân đạo trực tiếp và các hoạt động hỗ trợ khác. Tại tập podcast của Vietnam Innovators tuần này, chúng ta sẽ cùng host Hảo Trần gặp gỡ và trò chuyện với bà Mihyung Park - Chief of Mission tại IOM để cùng tìm hiểu sứ mệnh của IOM trong việc mang đến những giải pháp thúc đẩy di cư an toàn và bảo vệ cho người lao động di cư trong chuỗi cung ..read more
Visit website
Chiến lược của doanh nghiệp để trao quyền cho lao động di cư - Mihyung Park, Chief of Mission, IOM - S4#36
Vietnam Innovators
by Vietcetera
3M ago
[English description below] Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1987. Trong nhiều năm qua, IOM không ngừng cung cấp những biện pháp toàn diện cho người di cư, người lánh nạn trong nước, người di cư hồi hương,…thông qua hỗ trợ nhân đạo trực tiếp và các hoạt động hỗ trợ khác. Tại tập podcast của Vietnam Innovators tuần này, chúng ta sẽ cùng host Hảo Trần gặp gỡ và trò chuyện với bà Mihyung Park - Chief of Mission tại IOM để cùng tìm hiểu sứ mệnh của IOM trong việc mang đến những giải pháp thúc đẩy di cư an toàn và bảo về quyền lợi nhân đạo cho người di cư. Xem ph ..read more
Visit website
Đổi mới ngành ngân hàng, còn cần gì ngoài chuyển đổi số? - Darren Buckley, Chief Retail Banking Group Officer, Techcombank - S4#24
Vietnam Innovators
by
6M ago
[English description below] Tuần này, host Hảo Trần sẽ đưa khán giả đến với cuộc trò chuyện để cùng khách mời Darren Buckley - Chief Retail Banking Group Officer khám phá tầm nhìn của ngân hàng Techcombank và tìm hiểu cách họ đang cách mạng hóa cách thức ngân hàng hoạt động tại Việt Nam. Trong tập podcast này, ông Darren chia sẻ về vai trò quan trọng của công nghệ, tập trung vào khách hàng và khả năng thích ứng của Techcombank. Ông cũng mang đến những thông tin thú vị và hữu ích về cách Techcombank tận dụng những yếu tố này để phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp trên khắp Vi ..read more
Visit website
Đổi mới ngành ngân hàng, còn cần gì ngoài chuyển đổi số? - Darren Buckley, Chief Retail Banking Group Officer, Techcombank
Vietnam Innovators
by
6M ago
[English description below] Tuần này, host Hảo Trần sẽ đưa khán giả đến với cuộc trò chuyện để cùng khách mời Darren Buckley - Chief Retail Banking Group Officer khám phá tầm nhìn của ngân hàng Techcombank và tìm hiểu cách họ đang cách mạng hóa cách thức ngân hàng hoạt động tại Việt Nam. Trong tập podcast này, ông Darren chia sẻ về vai trò quan trọng của công nghệ, tập trung vào khách hàng và khả năng thích ứng của Techcombank. Ông cũng mang đến những thông tin thú vị và hữu ích về cách Techcombank tận dụng những yếu tố này để phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân và doanh nghiệp trên khắp Vi ..read more
Visit website

Follow Vietnam Innovators on FeedSpot

Continue with Google
Continue with Apple
OR