Ψυχική υγεία στην εργασία
Young, Broke POPs
by Young, Broke POPs
7M ago
Σε αυτό το επεισόδιο, συζητάμε για την ψυχική υγεία στην εργασία. Τι μπορούν να κάνουν οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι για να προάγουν την ψυχική υγεία στην εργασία; Πώς ο COVID-19 επηρέασε τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ψυχικής υγείας στη δουλειά; Πάτα το play ..read more
Visit website
Episode 6: Women, women, women
Young, Broke POPs
by Young, Broke POPs
7M ago
In this episode, we discuss women's position in the workplace. March is considered Women's History Month and we wanted to chat about women's accomplishments throughout the years. Also, we discuss what else can be done to empower women in the workplace. How organizations can help women flourish and give them fair opportunities to grow and achieve their milestones? What is the situation right now for women in the workplace?  ..read more
Visit website
What is burnout?
Young, Broke POPs
by Young, Broke POPs
7M ago
In this episode, we discuss burnout. What is the definition of burnout? What are the most popular risk factors? What can you do, as an employee or manager, to prevent burnout? Listen to our episode to find out!  ..read more
Visit website
What skills does the workplace of future need?
Young, Broke POPs
by Young, Broke POPs
7M ago
In this episode, we discuss the top ten skills that employees will need in the future in order to be successful in the workplace. Our reference is a report that was published by the World Economic Forum. In this report, it is mentioned that many jobs will be lost in the future, so what employees should do in order to stay relevant in today's world? Listen to this episode and find out more about this topic ..read more
Visit website
Introverts vs Extroverts at the workplace
Young, Broke POPs
by Young, Broke POPs
7M ago
Gandhi, Bill Gates, Rosa Parks are all been characterized as “quite” leaders or aka introverts, and they have offered so much in today’s society.  Then why is it still considered a disadvantage to be an introvert? In this episode, we discuss what introversion is, share tips for managers on how to manage introverts and try to raise awareness towards the stigma.      Useful References: https://www.huffpost.com/entry/the-reason-introverts-mak_1_b_8365272?guccounter=1 https://hbr.org/2013/09/personal-branding-for-introverts https://hbr.org/2015/11/how-to-be-good-at-managi ..read more
Visit website
When employees find love in the workplace
Young, Broke POPs
by Young, Broke POPs
7M ago
Have you ever had a fling for a coworker? Have you ever found out that 2 colleagues are dating? Workplace romances are more common than you expect. However, if you have watched Grey's Anatomy, then you are aware that they can be both beautiful and messy. In this episode we discuss how you can set boundaries between your love and professional life, and how an organization can efficiently deal with them. Useful References:  https://hbr.org/2019/02/how-to-approach-an-office-romance-and-how-not-to https://www.forbes.com/sites/peggydrexler/2014/04/07/the-truth-about-office-romance/?sh=3b74019 ..read more
Visit website
Survival kit during job hunt
Young, Broke POPs
by Young, Broke POPs
7M ago
In this episode we share our tips on how we get through the challenging road of job search as recent graduates and work psychologists.  ..read more
Visit website
Remote Working
Young, Broke POPs
by Young, Broke POPs
7M ago
Remote Working has been the new normal. In this episode we discuss our experience and share our tips ..read more
Visit website
Ψυχική υγεία στην εργασία
Young, Broke POPs
by Young, Broke POPs
3y ago
Σε αυτό το επεισόδιο, συζητάμε για την ψυχική υγεία στην εργασία. Τι μπορούν να κάνουν οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι για να προάγουν την ψυχική υγεία στην εργασία; Πώς ο COVID-19 επηρέασε τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της ψυχικής υγείας στη δουλειά; Πάτα το play ..read more
Visit website
Episode 6: Women, women, women
Young, Broke POPs
by Young, Broke POPs
3y ago
In this episode, we discuss women's position in the workplace. March is considered Women's History Month and we wanted to chat about women's accomplishments throughout the years. Also, we discuss what else can be done to empower women in the workplace. How organizations can help women flourish and give them fair opportunities to grow and achieve their milestones? What is the situation right now for women in the workplace?  ..read more
Visit website

Follow Young, Broke POPs on FeedSpot

Continue with Google
Continue with Apple
OR