Pain
Selah Moment with God
by
10M ago
  Pain Are you in pain? Pain is an emotion that cannot easily be overcome.   It is an emotion that you thought you already won, but when the situation hits you again, it brings you to the same level of pain.   But, you know what? when you are in pain, the Lord was in pain too. And the level of pain you experiencing is lower than what the Lord feels.   He knows you. He feels you. He knows your heart bit. He knows the pain and where it was coming from. We thought when we are in pain we face the pain alone. We only bear the pain alone. We are just the ones who unde ..read more
Visit website
Panalangin ko
Selah Moment with God
by
11M ago
Panginoon ko,  Pinupuri at niluluwalhati Kita aking Panginoon, sa Pangalan ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mabubuting ginawa Mo sa buhay ko hindi lamang sa oras na ito kundi noong mga nakalipas na mga oras pa.  Sa kabila ng hindi ako karapatdapat sa lahat ng Iyong kabutihan at kagandahang loob Mo, Ikaw ay totoong nagpapakita pa ng higit  na kabutihan at kagandahang loob saakin. Panginoon ko, alam mo ang kalagayan ko, hindi ako perpektong Kristiano, hindi rin ako matatag tulad ng Iyong inaasahan saakin. Ngunit, naririto ako Panginoon ko ..read more
Visit website
PAGOD
Selah Moment with God
by
11M ago
Rest to Jesus.  Sobrang pagod.  Yan ang nararamdaman ngayon ng maraming tao.  SOOOOBRANG. PAGOOOOD.  Hindi lamang ng kanilang buong katawan, kundi nang kanilang buong pagkatao (isip, kaluluwa o emosyon, at puso). Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit maraming tao ngayon ang nahahatid sa tinatawag na drepression at nahahantong sa pagkitil nila ng kanilang buhay. Nakakalungkot. Nakakatakot. Oo, hindi na ito mapagilan. Ito ay isa na sa mga sakit ng maraming tao. BAKIT KAYA NAHAHATID ANG TAO SA GANITONG KALAGAYAN? Aminin natin na malaki ang naging bahagi n ..read more
Visit website
Find the Lord
Selah Moment with God
by
1y ago
Have time with the Lord today. Did you try to find the Lord? Maybe you will say, "God found me!" Yes, it is not wrong, the Bible said in Luke 19:10 "For the Son of man is come to seek and to save that which was lost" The Lord found us, and He found us in different ways.  But while we were Christians, did you continue to find the Lord? Some Christians today think that being a Christan is enough. They were already with the Lord, they are close to the Lord, and they already have the Lord which is somehow true, but do you think that is enough? I saw many Christians today saying t ..read more
Visit website
Asan Ka, Panginoon ko.
Selah Moment with God
by
1y ago
Panginoon, Wala po akong ginawa kundi umiyak ng umiyak sa loob ng isang linggo. Pagod ako. Pagod na pagod.  Kung maaari lamang na hilingin Sayo na kitlin ang buhay ko, ginawa ko nang hilingin na may pagmamakaawa.  Hirap. Pagod. Pagluha at pagsigaw ng walang tinig ang madalas na ginagawa ko.  Naririnig mo ba ako?  Nararamdaman mo ba ako? Hindi ko na alam kung anong pang salitaang dapat kong sabihin sa kalagayan at nadarama ko sa kasalukuyan. Mga pagluha at paghibi na lang ang kaya ko.  Asan Ka Panginoon ko?  Nadarama Mo ba ako? Sa bawat pagluha ko, mga pan ..read more
Visit website
Sermon: 1 Chronicles 22:6-19
Selah Moment with God
by
1y ago
  Sermon. 08-03-19 TEXT: 1 Chronicles 22:6-19 THEME: NOW SET YOUR HEART AND SOUL TO SEEK THE LORD YOUR GOD.  INTRODUCTION:  1. Ang 1 Cronica 22:6-19 na isang pangyayari na si Haring David ay nagtakda ng araw at panahon upang ibigay o ipagkatiwala kay Solomon na kaniyang anak pagpapatayo ng bahay ng Panginoon.  2. Itinalaga o ipinagkatiwala ni Haring David ang pagpapatayo ng bahay ng Panginoon kay Solomon, sapagkat mismong ang Dios ang nagsabi kay Haring David, na si Solomon ang kaniyang gagamitin upang maitayo ang bahay ng Panginoon. 1 Cronica 22:9-10. 3. Sa lah ..read more
Visit website
Unang Panalangin Sa Bagong Taon.
Selah Moment with God
by
1y ago
Unang panalangin sa bagong taon Heavenly Father, I pray to you in the name of my Lord Jesus Christ.  I praise You for all You've done in my life in this last year. I am thankful because You are never tired to show me your faithfulness, goodness, and salvation. Truly for me You are the God of all gods. Lord, heal me as I forgive all of them who hurt, broke my heart, and disappoints me through their action, and words. I forgive them with my whole heart in Jesus' name. Forgive me Lord for all I've done this last year. I am not a perfect daughter for You nor I'm too far from al ..read more
Visit website
Kailangan ka ng Dios. 3
Selah Moment with God
by
1y ago
Open Your Eyes Naniniwala ka bang kailangan ka ng Dios? Tinawag at niligtas ka ng Dios sapagkat Siya ay may layunin saiyo. Ang ating pagkakaligtas, ay hindi lamang sa beniposyo natin bilang individual na Kristiyano (pang-sarili) kundi tayo ay iniligtas ng Dios, una dahil sa kagustuhan Niyang makasama ka sa Langit, pangalawa ay upang ikaw ay maging bahagi sa katawan ng Panginoong Hesus na kagamit-gamit. Una, nais ng Dios na bawat isa saatin ay maging Kaniyang BIBIG. Bibig hindi upang magsalita ng bagay na walang kabuluhan, kundi magsalita na ang sinasabi lamang ay salita ng Dios ..read more
Visit website
Kailangan ko na bang bumitaw?
Selah Moment with God
by
1y ago
Yan ang palaging tanong saakin.  At walang patid na tinatanung saakin. Kasama pa ng mga taong masakit magsalita sa anomang mayroon ako ngayon. Kaya ngayon, yung tanong na yan ay lalong nagpapapakabagabag saakin. Kailangan ko na bang bumitaw? Sa tingin at pakiramdam ko kasi ay walang nangyayari.  Walang napupuntahan ang lahat ng ito.  Oras, panahon, at buhay ko parang nasayang ng mahabang panahon! At ngayon ay walang nangyari at nangyayari sa akin! Kailangan ko na bang bumitaw? Kasi lahat din ng taong nasa paligid ko ganyan ang nakikita. Kailangan ko na bang bu ..read more
Visit website
Mga Awit 23
Selah Moment with God
by
1y ago
Psalm 23:1 Ang Awit na ito ni David ay awit niya nang siya ay hari na ng bayan ng Dios. Inalala ni David kung ano siya noong siya ay pastol ng tupa ng kaniyang ama. Kasabay nito ay ang pag-alala niya sa Kabutihan ng Dios bilang kaniyang Pastol.  Ano ba ang makikita natin sa mga Awit 23? Atin itong isa-isahin. I. Talatang Isa: "Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan." Ano ang mapapansin natin sa pahayag na ito ni David? (A) Hindi niya sinabi sa talatang ito na "the Lord is the shepherd of all mankind" or "the shepherd of the world". But he said "my" dahil par ..read more
Visit website

Follow Selah Moment with God on FeedSpot

Continue with Google
Continue with Apple
OR