Rechtbank: Coronapandemie omstandigheid voor matiging boete bouwtijdoverschrijding
AMS Advocaten
by Rosa Ruimschotel
11M ago
Veel bouwprojecten liepen tijdens de coronapandemie vertraging op. De juridische implicaties van de coronapandemie zijn destijds al op dit blog behandeld. Eind vorig jaar wees de rechtbank Amsterdam een interessant vonnis in een bouwzaak. De vraag was of de opdrachtgever de aannemer nog wel kon houden aan de -voor de pandemie- overeengekomen opleveringsdatum. Advocaat bouwrecht Rosa Ruimschotel licht de uitspraak toe. Fatale opleveringstermijn Tussen de opdrachtgever en de aannemer is een aannemingsovereenkomst De opdracht aan een aannemer om tegen een aanneemsom een werk v ..read more
Visit website
Beperkte uitleg bij afwijkende partijafspraak ontslag statutair bestuurder
AMS Advocaten
by Nynke Noordmans
11M ago
Een bevoegd orgaan kan een statutair bestuurder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam. » Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besloten vennootschap ontslaan door middel van een geldig ontslagbesluit. Uit de zogenaamde 15-aprilarresten volgt dat een vennootschapsrechtelijk ontslag ook beëindiging van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbind ..read more
Visit website
Breed gedragen doorstart MijnStadstuin
AMS Advocaten
by Nienke Bobbert
11M ago
De afgelopen weken is hard gewerkt aan een doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten. » Meer over doorstart doorstart voor MijnStadstuin met het heuglijk resultaat dat dit is gelukt, bevestigt curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde. » Meer over curator curator Nienke Bobbert (AMS Advocaten). Met ingang van 1 januari 2023 zet de oorspronkelijke oprichter R. (Robin) van Asperen i ..read more
Visit website
Breed gedragen doorstart MijnStadstuin
AMS Advocaten
by Nienke Bobbert
11M ago
De afgelopen weken is hard gewerkt aan een doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten. » Meer over doorstart doorstart voor MijnStadstuin met het heuglijk resultaat dat dit is gelukt, bevestigt curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde. » Meer over curator curator Nienke Bobbert (AMS Advocaten). Met ingang van 1 januari 2023 zet de oorspronkelijke oprichter R. (Robin) van Asperen i ..read more
Visit website
Opzegging van een bankrelatie met een klant door een bank vanwege ongebruikelijke transacties
AMS Advocaten
by Hasnaa Beni Driss
11M ago
Banken moeten controleren of klanten de diensten van de bank niet gebruiken voor witwassen of het financieren van terrorisme. Als een bank vermoedt dat een klant ongebruikelijke transacties verricht, kan zij de bankrelatie met die klant opzeggen en een melding doen. Advocaat ondernemingsrecht Hasnaa Beni Driss legt in deze blog uit wat je kunt ondernemen tegen een dergelijke opzegging van de bank. Recht op een bankrekening Consumenten hebben recht op een bankrekening. Ook ondernemingen kunnen recht hebben op een bankrekening, maar niet altijd – lees hier meer over in de blog van  ..read more
Visit website
Bank moet echtheid handtekening borg bewijzen
AMS Advocaten
by Geertje Strik
11M ago
In een recent geschil oordeelde de rechtbank Rotterdam dat de bank de echtheid van de handtekening van de borg onder de borgstellingovereenkomst moet bewijzen. Deze handtekening werd namelijk betwist door de borg. Aan de hand van deze uitspraak wordt toegelicht wanneer de echtheid van een handtekening moet worden bewezen. Borgstellingovereenkomst Een bedrijf had € 300.000,- geleend van de bank. De bestuurder van dit bedrijf stond borg voor deze lening tot een bedrag van € 100.000,-. Als het bedrijf de lening dus niet juist afbetaalde, kon de bank de bestuurder voor een bedrag van € 1 ..read more
Visit website
Kan een zakenman zomaar de lening van EUR 1,2 mio. van een oude vriendin terugeisen?
AMS Advocaten
by Onno Hennis
11M ago
Een zakenman helpt een oude vriendin uit de brand door een aanzienlijk bedrag aan haar te lenen. Op een goed moment bekoelt de vriendschap en wil de zakenman zijn geld terug. Kan dat zomaar? Advocaat verbintenissenrecht Onno Hennis licht de interessante uitspraak van de rechtbank Amsterdam toe. Achtergrond De bemiddelde zakenman en de vrouw kenden elkaar van vroeger. Na haar scheiding in 2016 kregen zij weer contact. De zakenman besluit haar te helpen met haar financiële problemen. Zo helpt hij haar met het aflossen van schulden en geeft hij haar een maandelijkse toelage. Appartement ..read more
Visit website
Weens koopverdrag: algemene voorwaarden, onderzoeksplicht en klachtplicht
AMS Advocaten
by Lennard Noordzij
11M ago
Het Weens Koopverdrag is van toepassing op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken die niet bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik. Recent oordeelde de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over de vraag of het Weens Koopverdrag Verdrag waarin de koop van roerende zaken tussen internationale partijen is geregeld. » Meer over weens Koopverdrag Weens Koopverdrag was uitgesloten in algemene voorwaarden en of was voldaan aan de onderzoeks- en klachtplicht De plicht van een koper om tijdig een gebrek aan een gekochte zaak te melden bij verkoper. » Meer ove ..read more
Visit website
Kopende partij die onderhandelingen tot overname bedrijf afbrak, wordt veroordeeld tot het betalen van de kosten van ca. € 72.000,- aan de wederpartij
AMS Advocaten
by Geertje Strik
1y ago
In de praktijk komt het geregeld voor dat een partij de onderhandelingen afbreekt tijdens de precontractuele fase. Het kan zijn dat de afbreker de kosten en de gederfde winst moet vergoeden aan de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten. » Meer over wederpartij wederpartij. In een recente uitspraak van het hof Amsterdam werd de afbreker veroordeeld tot het betalen van circa € 72.000,- aan de wederpartij. De afbreker had namelijk niet zomaar de stekker eruit mogen trekken zonder de kosten aan de wederpartij te vergoeden. Advo ..read more
Visit website
Erkenning Amerikaans vonnis: niet alle schadevergoeding kan in Nederland ten uitvoer worden gelegd
AMS Advocaten
by Hidde Reitsma
1y ago
Voor vonnissen gewezen in lidstaten van de Europese Unie geldt dat geen verlof voor tenuitvoerlegging van dat vonnis in een andere lidstaat is vereist. In een beperkt aantal andere landen en Nederland bestaat bovendien een verdrag dat tenuitvoerlegging regelt. De belangrijkste uitzondering van een land dat zo’n tenuitvoerleggingsverdrag met Nederland heeft gesloten is de Verenigde Staten. Een Amerikaans Vonnis kan niet op grond van een verdrag in Nederland worden erkend en ten uitvoer worden gelegd. Hoe moet een Amerikaans vonnis dan wel in Nederland ten uitvoer worden gelegd (en omgekeerd)? G ..read more
Visit website

Follow AMS Advocaten on FeedSpot

Continue with Google
Continue with Apple
OR