ระบบเติมเงิน Foodcourt 2024
Arduino Step
by Arduino Step
6M ago
..read more
Visit website
เครื่องคิดค่าไฟ ผ่านบัตร RFID V3.0
Arduino Step
by Arduino Step
10M ago
..read more
Visit website
เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน+PH กันน้ำ www.ArduinoStep.com
Arduino Step
by Arduino Step
3y ago
..read more
Visit website
Review EP49 : EC Meter สำหรับการปลูกผัก Hydro เซนเซอร์วัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ
Arduino Step
by Arduino Step
4y ago
..read more
Visit website
บอร์ดขยาย A/D 4ch 16 bit ADS1115
Arduino Step
by Arduino Step
4y ago
..read more
Visit website
Review 48 : เซนเซอร์วัดคุณภาพน้ำ TDS Meter
Arduino Step
by Arduino Step
4y ago
..read more
Visit website
Review EP47 : ชุดควบคุมการจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ตั้งเวลาหน่วงได้
Arduino Step
by Arduino Step
4y ago
..read more
Visit website
Review 46 : สร้างเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ (ไม่ต้องเขียนโปรแกรม)
Arduino Step
by Arduino Step
4y ago
..read more
Visit website
Review EP45 : การใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดินแบบ Capacitive
Arduino Step
by Arduino Step
4y ago
..read more
Visit website
Review EP44 : NPK meter ในดิน NodeMCU
Arduino Step
by Arduino Step
4y ago
..read more
Visit website

Follow Arduino Step on FeedSpot

Continue with Google
Continue with Apple
OR