පත්තරෙන් බැස ආ ගජමෑන් |
Sarasaviya | The Associated Newspapers of Ceylon Limited.
by thanushika
8h ago
Video Path:  පත්තරෙන් බැස ආ ගජමෑන් | Video Posted Date:  Thursday, පෙබරවාරි 2, 2023 - 11:45 ..read more
Visit website
මට සම්ප්‍රදායික බිරිදක් විදිහට ඉන්න බෑ - දුලීකා මාරපන
Sarasaviya | The Associated Newspapers of Ceylon Limited.
by thanushika
8h ago
Video Path:  Video Posted Date:  Tuesday, ජනවාරි 24, 2023 - 12:00 ..read more
Visit website
ආදරය වෙනුවෙන් මට ජිප්ජිස් අත්හරින එක මහා දෙයක්ද? - පියල් කියයි
Sarasaviya | The Associated Newspapers of Ceylon Limited.
by manjula.mahinda
1M ago
Video Path:  Video Posted Date:  Tuesday, දෙසැම්බර් 6, 2022 - 16:15 ..read more
Visit website
ආචාර ධර්ම රැකගෙන මාධ්‍ය තරගයට මුහුණ දීමේ අභියෝගය මං ජයගත්තා - ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී රොස්මන්ඩ් සේනාරත්න
Sarasaviya | The Associated Newspapers of Ceylon Limited.
by rajitha.somarathna
2M ago
Video Path:  Video Posted Date:  Thursday, නොවැම්බර් 24, 2022 - 12:00 ..read more
Visit website
ඇතුළාන්තයෙන්ම මං රැඩිකල් - අමා විජේසේකර
Sarasaviya | The Associated Newspapers of Ceylon Limited.
by rajitha.somarathna
2M ago
Video Path:  Video Posted Date:  Thursday, නොවැම්බර් 24, 2022 - 12:00 ..read more
Visit website
කෙල්ලෝ පිස්සු වැටෙන්නේ ඇයි ?
Sarasaviya | The Associated Newspapers of Ceylon Limited.
by rajitha.somarathna
2M ago
Video Path:  Video Posted Date:  Thursday, නොවැම්බර් 24, 2022 - 12:00 ..read more
Visit website
තිළිණි මට ඉතාම හොද යෙහෙළියක් | මාධනී මල්වත්‌තගේ ‍
Sarasaviya | The Associated Newspapers of Ceylon Limited.
by rajitha.somarathna
2M ago
Video Path:  Video Posted Date:  Thursday, නොවැම්බර් 24, 2022 - 12:00 ..read more
Visit website
බොලිවුඞ් ගී ප‍්‍රතිනිර්මාණ
Sarasaviya | The Associated Newspapers of Ceylon Limited.
by thanushika
1y ago
අප්‍රේල් 23, 2020 Films Foreign ..read more
Visit website
NISW0042.jpg
Sarasaviya | The Associated Newspapers of Ceylon Limited.
by thanushika
1y ago
15 of 15 << First < Previous     Back to gallery NISW0042.jpg ..read more
Visit website
NISW0037.jpg
Sarasaviya | The Associated Newspapers of Ceylon Limited.
by thanushika
1y ago
12 of 15 << First < Previous ඊලඟ > Last >> Back to gallery NISW0037.jpg ..read more
Visit website

Follow Sarasaviya | The Associated Newspapers of Ceylon Limited. on Feedspot

Continue with Google
OR