Kumar Siteleri ve Para Cezaları
AngularJS 4U Blog - Demos, News, Directives & Coding Tips
by admin
7M ago
Kumar Siteleri ve Para Cezaları: Bilmeniz Gerekenler Kumar oynamak, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yasal olarak sınırlamalara tabidir. Özellikle internet üzerinden kumar oynamak, son yıllarda popülerlik kazanmış olsa da, bu faaliyetin yasalara aykırı olması nedeniyle birçok kişi para cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu makalede, online kumar siteleri ve bu sitelerle ilişkili para cezaları hakkında bilmeniz gereken temel bilgileri bulabilirsiniz. Online bahis ve casino siteleri, kullanıcılarına daha cazip gelmek için çeşitli promosyonlar sunar. Bu promosyonlardan biri olan “dene ..read more
Visit website
HUKUKİ DANIŞMANLIK NEDİR?
AngularJS 4U Blog - Demos, News, Directives & Coding Tips
by beautifulladybug779
9M ago
Kısacası, hukuki danışmanlık, bir avukatın konut sakinlerini ve firmaları yetkinlik konularında bilgilendirmesi veya eğitmesidir. Avukat hem saf insanlara hem de yetkili kişilere sorunu çözmeleri için yardımcı olur. Yetkili danışmanlığın kapsamı, başından sonuna kadar her şeyi içerir. Olası durumların analiz edilmesini, atılacak en iyi adımlara karar verilmesini, bireye fayda veya zarar sağlayacak durumun değerlendirilmesini ve nasıl tepki verileceğinin belirlenmesini içerir. Yetkili danışmanlık tıbbi muayeneye benzer. Yetkin koşullarla ilgili sorunlarınız varsa yetkin danışmanlık hizmeti a ..read more
Visit website
ÖDEME EMRİNE İTİRAZ
AngularJS 4U Blog - Demos, News, Directives & Coding Tips
by beautifulladybug779
9M ago
Ödeme emrine itiraz, borçlunun talebi üzerine icra memuru tarafından gönderilen ödeme emrine karşı yapılan itirazdır. Ödeme emirleri bir mahkeme kararını takiben gönderilebilir. bir mahkeme kararı. Bu durumda herhangi bir itiraz yapılamaz. Hacizsiz veya özel hacizli bir ilamın icrasına itiraz etmek istiyorsanız, yapmanız gereken şey budur, kambiyo senetleri kullanılabilir. Bir Ödeme Emrine nasıl itiraz edebilirim? Alacaklının adının ödeme emrinde yer alması borcun ödendiği anlamına gelmez. Ödeme emrini alan kişi, söz konusu borcun doğru olmadığını iddia ediyorsa itiraz etmelidir. İtiraz, do ..read more
Visit website
ŞİKAYET NEDİR?
AngularJS 4U Blog - Demos, News, Directives & Coding Tips
by beautifulladybug779
9M ago
Şikayet, failin kovuşturulması için hem bir avantaj hem de bir engel olabilir. Failin soruşturulmasına veya kovuşturulmasına dahil olan bir mağdur, genellikle bunu yapmakta bir sakınca görmediğini söyleyecektir. Bu tür suçlarda ne savcı ne de mahkeme failleri soruşturmak ve cezalandırmak için tek başına hareket edebilir. Yargılamanın başlangıcında bir şikâyet olmaması, ancak daha sonra bir şikâyette bulunulması durumunda, süreç devam edemez. Ceza hukuku şikayetin süresine, kurumuna ve usulüne önem vermektedir. Şikayet nedir? Mağdur olan bir kişi şikayette bulunabilir ve suçun soruşturulmasın ..read more
Visit website
ORTAKLIĞIN FESHİ DAVASI
AngularJS 4U Blog - Demos, News, Directives & Coding Tips
by beautifulladybug779
9M ago
Ortaklar arasında taşınmaz veya taşınır malların mülkiyeti konusunda bir anlaşmazlık olması halinde fesih davası açılabilir. Bu durum mirasın paylaşılamaması gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Sonuç olarak ortaklığın feshi davası açılabilir. Ortaklığın Feshi Davası Ortaklık feshedilir vekişisel mülkiyet tesis edilir. Karışıklığı gidermek için ortaklığın giderilmesi davası ile izale-i şuyu davasının aynı şey olduğunu belirtmek gerekir. Kimler fesih davası açabilir ve kime karşı açabilir? Ortaklardan her biri ortaklığı sona erdirmeyi talep edebilir. Ortaklar anlaşmaya varamazlarsa, her biri bi ..read more
Visit website
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
AngularJS 4U Blog - Demos, News, Directives & Coding Tips
by beautifulladybug779
9M ago
Bunlar en yaygın sözleşme türlerinden ikisidir ve uyuşmazlıklara da kaynaklık edebilirler. Sözleşme kanuna göre değil, avukatların uygulamasıyla geliştirildiği için, herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için Yargıtay içtihatlarına başvurmak esastır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi tarafları arsa sahibi ve yüklenicidir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibinin arsanın bir kısmını veya tamamını yükleniciye devretmesi, yüklenicinin de bağımsız bölümlerin bir kısmını teslim etmesi öngörülmektedir. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kendine ..read more
Visit website
MİRAS KAÇAKÇILIĞI
AngularJS 4U Blog - Demos, News, Directives & Coding Tips
by beautifulladybug779
9M ago
Muris muvazaası mirastan mal kaçırma davasına yol açıyor. Öncelikle mirasta muvazaanın ne anlama geldiğini tanımlayacağız. Tarafların muvazaası, görünüşte geçerli olan ancak iradelerine aykırı olduğu için geçerli olmayan bir sözleşme yapmak üzere anlaşmaları olarak tanımlanabilir. Muris (yani miras bırakan ile mirasçılardan mal kaçırmak isteyen herhangi bir kimse) muvazaa yapabilir. Muris muvazaası, mirasçılardan mal kaçırmayı amaçlayan muvazaalı işlemlerde kullanılan muvazaa türünü ifade eder. Muvazaalı işlemler geçersizdir. Miras Avukatı’nın bu makalesi miras hukuku ile ilgili detaylı bil ..read more
Visit website
ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN BIRAKMA
AngularJS 4U Blog - Demos, News, Directives & Coding Tips
by beautifulladybug779
9M ago
Özgürlükten yoksun bırakma veya mahrumiyet, özgürlüğü kısıtlayanlara verilen cezadır. Türk Ceza Kanunu Madde 109. Hürriyete Karşı Suçlar 109. maddede tanımlanmıştır. Ceza Amaçlı Hürriyetten Yoksun Kılma Bu yasa, kişisel özgürlük hakkına müdahalenin suç olduğunu kabul etmektedir. Bu suç isteğe bağlıdır. Bu suç, bir kişinin belirli bir yere girmesinin veya orada kalmasının engellenmesi halinde işlenir. Suç işleyen herkes fail olabilir. Hareket etme kabiliyetine sahip herkes mağdur olabilir. Kasıtlı suç işlemek mümkündür. Engelleme için zaman sınırlaması yoktur. Engelleme çok uzun bir süre de ..read more
Visit website
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
AngularJS 4U Blog - Demos, News, Directives & Coding Tips
by beautifulladybug779
9M ago
Yoksunluk tazminatı, ölenin birlikte yaşadığı kişilere maddi veya manevi destek sağlayamaması nedeniyle destekten yoksun kalan kişilere verilir. Talep edilen tazminat, maddi destekten yoksun kalan kişilerin bu yoksunluktan dolayı acı çekmelerini önlemek içindir. Destek kaybı için kimler tazminat talep edebilir? İddia sahibi, merhum tarafından desteklendiğini kanıtlamalıdır. Davacı, merhumun yeğeni, amcası ya da komşusu da olabilir. Destek kaybı için tazminat talep eden kişinin, merhum hayattayken destek aldığını kanıtlayabilmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Genellikle merhumun çocukl ..read more
Visit website
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
AngularJS 4U Blog - Demos, News, Directives & Coding Tips
by beautifulladybug779
9M ago
İptal davası, borçlunun alacaklıya ödeme yapmaktan kaçınmak amacıyla yaptığı hukuki işlemlerin iptali için borçlu ve üçüncü kişi tarafından açılır. İptal davasını düzenleyen kanun İcra ve İflas Kanunu’nun 277. ve devamı maddeleridir. Tasarrufun İptali Davasının Tarafları Bir alacaklının icra takibi yoluyla alacağını tahsil edememesi ancak borçlunun aczini kanıtlayan bir belge alması halinde iptal davası açılabilir. Bu durumda davacı alacaklıdır. Davalı ise ya borçludur ya da borçludan mal alan ve alacaklıdan kaçınmak amacıyla hareket eden bir üçüncü kişidir. Tasarrufun iptali için gerekli ko ..read more
Visit website

Follow AngularJS 4U Blog - Demos, News, Directives & Coding Tips on FeedSpot

Continue with Google
Continue with Apple
OR